پروتزهای سیلیکونی یکی از انواع متداول پروتزهایی هستند که در بیشتر جراحی های زیبایی سینه مورد استفاده قرار می گیرند.

تصاویر پروتز سینه سیلیکونی
تصاویر پروتز سینه سیلیکونی
تصاویر پروتز سینه سیلیکونی