جراحی سینه، با هدف بهبود سایز و فرم سینه انجام می‌شود و انواع مختلفی دارد. به افرادی که سینه‌های کوچک یا بیش از حد بزرگ دارند و یا سینه‌هایشان حالت افتاده و آویزان دارد جراحی سینه پیشنهاد می‌شود.

فیلم واقعی جراحی سینه

تصاویر جراحی سینه

  • تصاویر قبل و بعد جراحی سینه

عکس های جراحی سینه

  • عکس های قبل و بعد جراحی سینه

تصاویر جراحی سینه