عمل باریک شدن کمر

عمل باریک شدن کمر

عمل باریک شدن کمر با لیپوساکشن موارد استفاده از عملتخلیه و از بین بردن چربی های اضافه ناحیه شکم و پهلو هامزایای عملاز بین بردن چربی ها ...

لیپوساکشن بدون جراحی

لیپوساکشن شکم بدون جراحی

موارد استفاده از عملاز بین بردن و تخلیه چربی های اضافی شکمکاهش سایز دور کمربهبود یافتن شکل ظاهری شکممزایای عملروشی امن برای از بین بردن چربی های اضافی و مقاوم د ...

لیپوساکشن پشت گردن

لیپوساکشن پشت گردن

موارد استفاده از عملاز بین بردن و تخلیه چربی اضافه پشت گردنمزایای عملاز بین بردن چربی اضافه از ناحیه پشت گردنبهبود شکل ظاهری گردن و پشت بدنکاهش احتمال ابتلا به ...

لیپوساکشن ساق پا

لیپوساکشن ساق پا

موارد استفاده از عملاز بین بردن چربی های اضافه در ناحیه ساق پاپیکرتراشی ساق پااصلاح سایز ساق پاهماهنگ کردن حجم ساق و ران پامزایای عملخوش فرم شدن ساق پا اصلاح فر ...

لیپوساکشن پشت کمر

لیپوساکشن پشت کمر  

درباره لیپوساکشن پشت کمرلیپوساکشن پشت کمر برای از بین بردن چربی اضافی پشت کمر استفاده می شود.تخلیه چربی پشت کمر اغلب در کنار لیپوساکشن یا سایر روش های کانتورینگ ...

لیپوساکشن زانو

لیپوساکشن زانو

ماندگاری لیپوساکشن زانونتایج می تواند تا زمانی که وزن حفظ شود و رژیم غذایی رعایت شود دوام داشته باشد.بهترین کاندیدها برای جراحی لیپوساکشن زانواز نظر جسمی و روان ...

لیپوساکشن مردان

لیپوساکشن مردان

بهترین کاندیدها برای لیپوساکشن مردانافرادی هستند که در مجموع از اندام مناسبی برخوردار هستند، اما ممکن است یک یا چند ناحیه چربی سرسخت داشته باشند که به روش های ک ...

لیپوساکشن زیر بغل

لیپوساکشن زیر بغل

نتایج حاصل از لیپوساکشن زیر بغلکمک به ایجاد بازوهای متعادل و متناسب.ناراحتی ناشی از چربی اضافی موجود در زیر بغل را کاهش دهید.کاهش ظاهر نگرانی های پوستی مانند تر ...

لیپوساکشن ران

لیپوساکشن ران

بهترین کاندیدای لیپوساکشن رانداشتن رسوبات ناخواسته چربی در ناحیه ران (اعم از قسمت داخلی ران یا قسمت خارجی ران)رنگ پوست و خاصیت ارتجاعی خوبی داشته باشد.نگرش مثبت ...