این جراحی همچنین عضلات را سفت می کند و می تواند برای زنانی که بارداری های زیادی داشته اند یا هر کسی که وزن زیادی از دست داده است و پوست او شل شده مناسب باشد.

فیلم جراحی ابدومینوپلاستی

تصاویر ابدومینوپلاستی

  • تصاویر قبل و بعد از ابدومینوپلاستی

تصاویر ابدومینوپلاستی

تصاویر قبل و بعد ابدومینوپلاستی

تصاویر ابدومینوپلاستی
تصاویر ابدومینوپلاستی

عکس های ابدومینوپلاستی

  • عکس های قبل و بعد عمل ابدومینوپلاستی

تصاویر ابدومینوپلاستی
تصاویر ابدومینوپلاستی

فیلم واقعی ابدومینوپلاستی (فیلم از اتاق عمل)

تصاویر ابدومینوپلاستی
  • تصاویر قبل و بعد از ابدومینوپلاستی

تصاویر ابدومینوپلاستی
تصاویر ابدومینوپلاستی
تصاویر ابدومینوپلاستی

نتایج ابدومینوپلاستی در طول هفته دوم بهتر مشخص می شود. این عمل جراحی نباید برای کاهش وزن در نظر گرفته شود و شامل صافی شکم و سفت است. اگر شما دستورالعمل‌های پزشک خود را رعایت کنید، به نتیجه دلخواه خود می رسید.